בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד

"Baruj Shem Kevod, Malkhuto le'Olam va'Ed"

"Bendito sea Su nombre, cuyo reino es glorioso para siempre jamás"

La Toráh es español
La Toráh es español

Parasháh del año 5773
Parasháh del año 5773

Parasháh le'Shebat
Parasháh le'Shebat

Toráh con Haftarot
Toráh con Haftarot

Torâh Emet
Torâh Emet

Torâh en paleo
Torâh en paleo

Las 10 Palabras
Las 10 Palabras

Los 613 mitzvot
Los 613 mitzvot